DisclaimerDisclaimer

Beschikbaarheid en prijzen

Het aanbod is steeds vrijblijvend en geschiedt onder voorbehoud van tussentijdse wijzigingen. Alle vermeldingen op de website worden geacht te goeder trouw te zijn verstrekt en geschieden steeds onder voorbehoud van tussentijdse aanpassingen. FarmCamps is niet juridisch aansprakelijk voor kennelijke fouten en omissies op haar websites. Komt u nochtans iets tegen dat niet correct is, dan stellen wij uw reactie bijzonder op prijs.

Content

FarmCamps plaatst informatie op de website die is opgesteld op basis van gegevens van derden, waaronder maar niet uitsluitend informatie over toeristische trekpleisters en evenementen, alsmede gegevens van points of interest in de buurt van de boerderij en informatie die expliciet door de boer is aangedragen (zoals o.a. tips). Het kan zijn dat de beschikbaarheid, correctheid en actualiteit van websites van derden waar naar gelinkt wordt vanaf deze website niet altijd klopt.


Technische beschikbaarheid

FarmCamps streeft naar een optimaal gebruik en bereikbaarheid van de website. Treft u een technische storing, dan kunt u er zeker van zijn dat FarmCamps deze zo spoedig mogelijk verhelpt.


Toepasselijkheid algemene voorwaarden

Op alle via deze website te huur aangeboden accommodaties zijn de Algemene Voorwaarden van FarmCamps van toepassing. De inhoud van deze voorwaarden kunt u bekijken en/of downloaden. Op het volledige aanbod is tevens het Nederlands recht van toepassing.


Geografische kaarten

De website van FarmCamps maken gebruik van Google Maps voor het weergeven van de ligging van het vakantiehuis en interessante punten in de omgeving. Deze kaarten dienen ter indicatie. Lees indien beschikbaar de beschrijving voor informatie over locatie en ligging van de boerderij. Het exacte adres van de boerderij ontvangt u bij uw reserveringsdocumenten. Google Maps is vrijelijk beschikbare software van derden. Ondanks betrachte zorgvuldigheid heeft FarmCamps geen invloed op de juistheid van deze kaarten en de inhoud van de software.


Webpartners en affiliates

FarmCamps verstrekt gegevens van boerderijen aan derden voor presentatie op externe websites. FarmCamps verzorgt in deze gevallen de afhandeling van de boeking. Op deze websites van derden heeft FarmCamps geen invloed. Komt u op genoemde websites iets tegen dat niet klopt? Laat het ons dan weten, dan nemen wij contact op met de externe partij om het op te lossen.


Aanvullende diensten

FarmCamps promoot op haar website aanvullende diensten van derde partijen, waaronder bepaalde producten en activiteiten in de omgeving. Ondanks zorgvuldigheid heeft FarmCamps geen invloed op de inhoud van de websites van deze partijen, noch voor de correcte uitvoer van de diensten van deze partijen.


Bescherming intellectueel eigendom

Deze website alsmede de inhoud ervan zijn het intellectueel eigendom van FarmCamps. Voor reproductie en/of distributie, ongeacht het medium, al dan niet voor commerciële doeleinden, is voorafgaande schriftelijke toestemming van FarmCamps vereist. Het gebruik van de merknamen en beeldmerken van FarmCamps is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van FarmCamps.